Ettevõttest

Tegevusload

Ehitamine: EEH011513

  • üldehituslik ehitamine;

Elektritööd: TEL002220

  • elektripaigaldise projekteerimine;
  • elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine;
  • elektripaigaldise 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontrollimine;
  • elektripaigaldise katsetamine;
  • elektripaigaldise remontimine;
  • elektripaigaldise hooldamine;
  • elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine;